Jogvédelem:

Stoller Babaúszó Akadémia, SBA® védjegy, logó és módszer szerzői jogvédelem alá esik. Így akár név, a logó vagy a módszer engedély nélküli alkalmazása jogi következményeket vonhat maga után.

Jó tudni!

A foglalkozásokon videofelvétel és fénykép készítése a védjegyhez fűződő szerzői jogok védelme miatt szigorúan tilos. Foglalkozás után azonban van erre lehetőség. (Hivatásos, víz alatt is forgató videós és/vagy fotós szakembert időnként szerveznek oktatóink.)

Mit is jelent a Stoller Babaúszó Akadémia (SBA ®), mint tanúsító védjegy?

A Stoller Babaúszó Akadémia programja egy speciális, a babaúszást az úszásoktatás felől megközelítő csecsemő és gyermekúszási program, amely 1-3 hónapos kortól 6 éves korig foglalkozik gyerekekkel, azonos módon felépített, azonos minőségű, magas színvonalú és egységes megjelenésű szolgáltatás formájában. A foglalkozások során a szolgáltatást igénybe vevők ugyanazon tematikával – azonos csoportbeosztás, fogások, tartások, énekek, eszközhasználat és órafelépítés – találkoznak, azonos minőségű, magas színvonalú és egységes tartalmú, szakmailag ellenőrzött szolgáltatáshoz juthatnak

Az SBA® oktatói tagja ismeri és magára nézve elfogadja az SBA® követelményrendszerét,és kötelezettséget vállal arra, hogy a védjegyviselés ideje alatt folyamatosan elvárható magas színvonalon tartja szolgáltatása minőségét.

Részletek a Stoller Babaúszó Akadémia tanúsító védjegyének követelményrendszeréből:

Minden helyszínűnkön homogén csoportokkal dolgozunk, melyeket kor ÉS képességek szerinti bontásban hozunk létre. Bár a babaúszást az oktatás felől közelítjük meg, ettől még nagy hangsúlyt fektetünk a játékosságra. A gyakorlatokat, mozgásokat énekek, mondókák kísérik, melyek alkalmazása lehet eltérő, de legalább 5 dalnak, vagy versikének el kell hangoznia a foglalkozáson.

Foglalkozásainkon fontos szerepet tulajdonítunk a víz alatti forgásoknak, beugrásoknak, kikapaszkodásoknak, a háton lebegésnek és a „varázslásnak”. Segédeszközöket is alkalmazunk, gyakran előkerül az úszógumi, a karúszó vagy a lebegő dressz, kötelező jelleggel használunk kis labdákat, karikákat, deszkákat, vödröket, kannákat. A segédeszközök használata során is az „Egészséges babák, kisgyermekek vízhez szoktatása, (nevelése, oktatása), továbbá motorikus mozgásfejlesztése vízben végzett játékos feladatok segítségével” elnevezésű képzési program alapképzésen megtanult tartásokat és gyakorlatokat alkalmazza az oktató. Különösen figyelünk a hibás tartások elkerülésére, korrigálására.

Óráink menete, felépítése is védjegy-elem. Különböző menetrend szerint zajlanak a kezdő, a középhaladó, illetve a haladó órák.

Mivel a legfontosabb óra-összetevők a védjegy részét képezik, ezért biztosak lehetnek benne a minket választó, babaúsztató szülők, hogy ugyanolyan jellegű, szintű és minőségű élményben lesz részük akkor is, ha a megszokott helyszín helyett, mondjuk egy nyaralás során az ország, illetve az SBA® terület más helyszínén látogatnak el a Stoller Babaúszó Akadémia babaúszás foglalkozására. De ha esetleg betegség, szülés vagy bármely más okból kifolyólag a megszokott oktatót más SBA® oktató helyettesíti, akkor sem kell attól tartani, hogy más minőség, más rendszer fogadja a babákat. Ami más lehet, az egyedül az oktató személyisége J