Szakértői vélemények

Kőrös Renáta (gyógytornász)

Sziasztok, Kőrös Renáta gyógytornász vagyok. Virág lányommal lassan másfél éve járunk rendszeresen Katihoz babaúszásra.

Nagy öröm ez mindkettönknek, látom lányom felszabadult mosolyát, jókedvét, és megtanult, új mozgásformák használatát az óra alatt. Nem véletlen, hogy első szavaink közt szerepelt a"Kati" név is.

Szeretném megosztani veletek, hogy miért is jó a a babúszás, gyógytornász szemszögből.

A víz, mint elemi közeg könnyebbséget ad a mozgások folyamán. A felhajtóerő miatt, a vízben való mozgás könnyebb mint a szárazföldön.

Az óra alatt tudattalanul is izomerősítést végeznek a manók, erősödik láb, kar, hát, hasizmuk. Egyszóval erősödnek. Megfelellö lézéstechnikát sajátítanak el, ami a késöbbi úszásoktatás alapjául szolgálhat.

Koordinációs készségük fejlődik, összerndezettebb lesz mozgásuk, kar láb együttes használatát hamar megtanulják. testképtudatuk hamar kifejlődik.

Csordásné Tamás Ildikó (óvodapedagógus)
Siposné Tamás Szilvia (óvodapedagógus és tanítónő)

Szeretnénk pár gondolatot megosztani azokkal, akik érdeklődnek a babaúszás iránt, bizalommal, esetleg kételyekkel fordulnak felé. Mint szülők kerültünk kapcsolatba a babaúszással, de most mint pedagógusok (Ildi: óvodapedagógus, Szilvi: óvodapedagógus – tanító) mutatjuk be.

A gyermekek életében általában az óvoda az első mérföldkő, ahol nagyobb közösségbe kerülnek. Akinek gyermeke rendszeresen jár babaúszásra, folyamatosan részévé válik egy kis közösségnek, amelyben jól érzi magát, elsajátítja értékeit, felveszi szokásait. A rendszeresség biztonságérzetet nyújt számukra.

Alkalmazkodó képessége fejlődik azáltal, hogy társaival szemben toleránsnak kell lenni. Vannak feladatok, amikor várakozni kell, fontos a türelem, vagy olyan játékok, amikor az eszközökön meg kell osztozni. Ezáltal fejlődik szociális képessége, mert míg otthon minden játék az övé, itt csak annyit vesz el, hogy másnak is jusson, s ha úgy alakul, cserélni is kell, figyelni kell egymásra.

Kommunikációs képességük is fejlődik, életkoruknak megfelelően elkezdenek „beszélgetni egymással”. Mindez persze több hónap alatt alakul ki, és egy idő után a gyermek már vágyik a közösségbe.

Az úszásoktatónak nem kis feladata, hogy ilyen pici gyermekek érdeklődését óráról órára fenntartsa. A gyerekek lelkivilága nagyon eltérő, de egy dolog mindenki számára nagyon fontos: a DÍCSÉRET. Ezáltal elismerik teljesítményét, nő az önbizalma a bátortalanabb gyermekeknek is. Itt szeretnénk azt a tévhitet eloszlatni, hogy a bátortalanabb, félős gyerekeket kiskorukban ne vigyék közösségbe. De igen! Egy személyes példa:

Kisfiam, Bence egy nagy ijedtség következményeképpen nagyon félős lett. Sokkal toleránsabbnak kellett lennünk vele, többet dicsértük, és igyekeztünk folyamatosan sikerélményhez juttatni. Ennek nagyon jó táptalaja a babaúszás, mert itt sikerélményekben bőven van részük a gyerekeknek. Jó érzés a szülőknek azt látni, hogy gyermekeiknek mekkora boldogság az, hogy bizonyos gyakorlatokat ügyesen, esetleg önállóan megoldanak, és ezért mindenki előtt dicséretben részesülnek.

Az érzelmi gazdagodáson túl, ezeken az órákon rengeteg énekkel, mondókával megismerkednek, mert minden gyakorlathoz társul 1-1 belőlük. Ezáltal fejlődik zenei képességük és ritmusérzékük.

Ezek a foglalkozások az óvodai nevelés és oktatás több területén visszaköszönnek, és az idejáró gyerekeknek majd biztosan előnyére válnak. Itt már játékos formában ismerkednek a színekkel és az irányokkal.

Jelentősen fejlődik kézügyességük: „kislabdafogás, kikapaszkodás”. Megismerkednek saját testükkel, mozgásuk ügyesebb, gyorsabb lesz. Edzettebbek lesznek hasonló korú társaiknál.

Erősödik önfegyelmük, mert 30 percig figyelni kell. Itt ne gondoljon senki katonás rendre, nekik ez csak játék, mindenkinek lehet rossz napja, és ezt mind mi szülők, mind pedig az oktató figyelembe vesszük, sőt különböző érdekes játékokkal igyekszünk élvezetesebbé tenni ezt a napot is.

Iskolás korra vonatkozóan pár hasznos dolgot szeretnénk kiemelni.

Sok gyereknek gondot okoz, hogy 45 percig kitartóan figyeljen. Ezek a gyerekek már itt 30 percig képesek rá. Valószínű, hogy ezt az akadályt könnyebben veszik az iskolában. Finommotorikai fejlesztésük ezeken a foglalkozásokon elkezdődik, ami az írástanulásnál rendkívül fontos lesz, emellett rajz és technika órákon is hasznát veszik.

Reméljük sikerült eloszlatnunk a kételyeket. Nekünk is gyermekeink harmonikus fejlődése a legfontosabb, szeretnénk boldog gyermekkort biztosítani számukra, amelynek a babaúszás is része.

Hogyan éri el ezeket Kati?

Rendszeresen visszatérő gyakorlatokkal, amit tudunk , hogy a babák életében a rendszeresség nagyon fontos. Sok- sok ének, mondókázás színesíti az órákat, a baba összeköti ezeket, mind -mind a vele együtt végzett mozgásokkal. Rengeteg színes, érdekes eszköz, játék, segít a"mókázásban". A legszebb az egészben, hogy a babák ezt élvezik, észrevétlenül tanulnak meg helyesen levegőt venni, kar láb együttes használata is könnyebben megy. Kiemelném Kati pontos odafigyelését babák és anyukák felé. Igen, anyukák, mert elsősorban Te, kedves anyuka - apuka vagy a manóddal, és tőled fogja kapni a helyes technikát, Kati felügyelete mellett.

A babaúaszás egy jó program, kellemes kikapcsolódás, anyuka, baba számára, ami színesíti TE és BABÁD mindennapjait.

Rossu Renáta - pszichológus

Születésünk előtt 9 hónapot töltünk az anyaméhben úszkálva. Kikerülve „a szárazra” egy ijesztő világ fogad minket, fények, hangok, szagok. Az egyetlen biztos pont, az édesanya. A babaúszás ezt az ismerős közeget idézi fel a babák számára. Így teremtve egy biztonságos légkört arra, hogy a babák játszva, mozogva fejlődjenek napról napra, hétről hétre. Különböző kutatások számos pozitív hatást figyeltek meg a babaúszással kapcsolatban: fejlett egyensúlyérzék, jobb fogási készségek. Szoros összefüggés van a mozgás és a kognitív készségek fejlődése között. Így gyermekeink kognitív készségeit is gyakran mozgásos gyakorlatokkal tudjuk leginkább fejleszteni. A legtöbb gyakorlatnál kiemelt helyet kap az egyensúlyozási készség. Ennek az egyik legjobb terepe nem más, mint a víz és a babaúszás. Újabb kutatások szerint a sport és a rendszeres testmozgás befolyásolja az agy azon területeinek méretét, amely a tanulásért és a memóriáért felelős. Így minden korai mozgás a gyermek agyát fejleszti. Az úszás így egy kulcsfontosságú mozgásforma lehet a gyermeki agy stimulálására.

De milyen pozitív hatása lehet még a babúszásnak pszichológusi szemmel?

A baba napjainak jórészét az édesanyával tölti, így kialakítva a biztonságos kötődés alapjait. Fontos azonban kiemelni, hogy az apai kötődésnek is lényeges szerepe van a gyermek pszichés fejlődésében. Ennek színtere lehet az apával közös úszások, ahol a baba az anyaméhre emlékeztető ismerős közegben az édesapával tölthet el rendszeresen időt mondókázva, énekelve, mozogva. Ezek a játéknak tűnő elemek, a folyamatos testkontaktus fontos szerepet tölthetnek be az apai kötődés erősítésében. A babaúszás fejleszti a gyermek testtudatát, azaz testéről való tudását is. A feladatok során megtanulhatják megkülönböztetni jobb és bal oldalukat. A vízben gyakorolhatják testük irányítását, a testük feletti kontrollt. A mondókák emellett pozitív hatást gyakorolnak beszédfejlődésükre is. A foglalkozások során a színek világába is betekintést nyernek. Így játszva bővítik ismereteiket alkalomról alkalomra.

A mai gyermekek számára egy még fontosabb hozadék az önkontroll fejlesztése. Az órák keretet adnak a gyermeknek: ezek a kis rituálék szintén biztonság érzetet adnak a babáknak a mozgásra, fejlődésre. Pár hónapos kortól kezdve hozzászoknak a feladatok átmeneteihez. Később 2-3 éves korban ez vezet a türelmes várakozáshoz a gyakorlatok között: a gyermekek megtanulnak várni a medence szélénél, míg az oktató nem szólítja őket. Az effajta önkontroll hatalmas nagy előny egy dackorszakban lévő totyogónál, aki állandóan feszegeti a határokat. Hogy az óvodai beszoktatásról ne is beszéljünk. Mindezek mellett pár hónapos kortól a babák más babák társaságában vannak, ami fejleszti szociális készségeiket is. Kontaktálnak egymással, közösen végeznek feladatokat, a nagyobbak már együttműködnek egyes gyakorlatok elvégzése közben is. Az oktató biztatása, a szülők öröme és dicsérete egy-egy gyakorlat után növeli a babák önértékelését és magabiztosságát, segítve később az egészséges önkép kialakulását. A babák a víz közegében megismerik, mire képesek, meddig mehetnek el, így reális rálátásuk lesz saját készségeikre. Nem utolsó sorban megtanulhatják, hogyan legyenek biztonságban a vízben, ezzel elkerülve a későbbi vízzel kapcsolatos félelmeket. A babák mozognak, fejlődnek, de számukra ez mégsem egy feladat helyzet. Hanem maga a játék, az öröm, ami csak úgy sugárzik az arcukról.